Kultur

Kunsten rykker ind i landdistrikterne

Foto: Astrid Dalum

Kan kunst være med til at skabe bæredygtig udvikling i landdistrikterne?

Det er et af spørgsmålene i projektet ”Kunstneren Tæt På”.

Og spørger man den ene af Ringkøbing-Skjern Kommunes to tilknyttede kunstnere, Inge Agnete Tarpgaard, er hun slet ikke i tvivl.

– I Kunstneren Tæt På (KTP) er kunstneren netop tæt på det levede liv i landdistrikterne. Vi skaber kunstneriske værker af høj kvalitet, som udspringer fra landdistriktsområder og med lokal relevans. Vi involverer kunstnere, som bor og arbejder i små lokalsamfund med den lokale kultur, håndværk og tradition frem imod nye visioner for fremtiden, forklarer hun.

Inge Agnete Tarpgaard har i et år arbejdet på projektet i tæt samarbejde med kurator og projektleder hollandske Henk Keizer, der kommer med mange års erfaring i at italesætte livet for landdistrikternes beboere gennem kunst. 

Den 23. september inviterer de på det første af to internationale seminarer netop med kunsten i landdistrikterne som tema.

Seminaret, der finder sted i Vedersø skal give interesserede lejlighed til at se værker og diskutere resultaterne af projektet, ligesom man vil få mulighed for at følge udviklingen over de kommende år med kunstnerne, deltagerne og andre indbyggere. 

– Seminaret henvender sig til alle, som arbejder med kultur, kunst, landdistriktsudvikling, og man er meget velkommen, hvad enten man er konsulent, kunstner, forsker, politiker eller repræsentant fra en forening, forklarer Inge Agnete Tarpgaard og tilføjer:

– Seminaret er især for de rigtige eksperter – indbyggerne i Stadil-Vedersø, som tog del i projektet.

Lokalt udgangspunkt

I projektet “Kunstneren Tæt På” arbejder kunstnerne i og med lokalsamfundene. Det er kulturen, håndværket og traditionerne i det lokale samfund, der er udgangspunktet for kunstprojekterne. Sammen viser indbyggerne og kunstnerne kvaliteten af det lokale samfund og tænker, snakker og arbejder på fremtidens drømme og forventninger.

Herudover skal projektet også undersøge og beskrive, hvordan kunstnere i samarbejde med andre aktører kan medvirke til at skabe bæredygtig udvikling i landdistrikterne. 

– Hvilke slags metoder anvender kunstnerne og arrangørerne. Hvordan møder og modtager lokalsamfundet kunsten og kunstnerne? Og hvordan kan kunst og kultur være katalysator for landdistriktsudvikling? Dét er nogle af de emner, vi tager op, forklarer Inge Agnete Tarpgaard og tilføjer, at det netop er planen, at kunstnerne gennem de to seminarer skal samle op og lære af erfaringerne.

På programmet for det andet seminar, der afholdes i slutningen af året er bl.a. spørgsmålet: ”Hvordan bruges konklusioner fra KTP til at understøtte nye samarbejder lokalt, fremtidige kunstneriske projekter af selvstændige kunstnere og udvikling i landdistrikter – både nationalt og internationalt?”

FAKTA

Første seminar afholdes: 23 september kl. 14.00–21.00 i Stadil-Vedersø.

På programmet er:

Kl. 14.00:     Velkomst 

Kl 14.15:     Keynote: Jana Svobodova

Kl 14.45:     Præsentation af bogen om Metoder i borgerinddragende kunst af Jana Svobodova

Kl. 15-17:    Kunstneriske præsentationer. Gåtur. 

KL 17.00:    Præsentation af det første resultat af forskningen om KTP: Metoder og effekt

Kl 17.30:     Konklusioner med indbyggere, kunstnere, deltagere, politikere, forskere, ved projektleder Henk Keizer. 

Kl. 18:        Spise og drikke

Kl. 19-21:    Fremlæggelse af Helhedsplan Stadil-Vedersø Klit ved landskabsarkitekt ved Ringkøbing- Skjern Kommune, Anne-Marie Bøgh og formand for Sogneforeningen Stadil-Vedersø Ulla Sommer Rokjær.

Kommentarer