Spjald

Naturkraft lukker ned for vinteren efter fornuftig sæson

Foto: Ringkøbing-Skjern Museum

I takt med at kulden melder sin ankomst tynder det godt ud i feriehusene langs vestkysten, mens driftsudgifterne samtidig stiger. Fra den 14. november vil Naturkraft derfor holde vinterlukket frem til vinterferien i 2023. 

Naturkraft er tænkt som en helårsattraktion. Men både direktion og bestyrelser er enige om, at det er den eneste rigtige løsning for i år. Der er flere gode grunde til, at Naturkraft lukker ned, når ugen er omme. 

Vi sparer penge! Ved at holde Naturkraft lukket hen over vinteren kan vi spare på de høje og uforudsigelige driftsudgifter som strøm og varme i en periode, hvor vi ved, at der er langt mellem gæsterne. At det kan være svært at tiltrække gæster i de kommende måneder bekræftes yderligere af meldinger om en ekstraordinær tilbageholdenhed i feriehusbranchen denne vinter. 

Vi skal udvikle formidlingen. Der er et stort behov for at udvikle formidlingen i Naturkraft. Vi skal hen over vinteren finde gode løsninger på at folde de mange historier ud, så vores gæster får en bedre oplevelse både inde og ude. Desuden skal vores forløb til skoler udvikles, og den nye store udstilling om vindkraft skal tage form. 

Vi skal tilpasse driften. Zorbingbanen er solgt og skal flyttes, og der skal implementeres et enklere økonomisystem, der skal samkøres med museets system. 

Museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen udtaler om vinterlukningen: 

“Ambitionen er helt klart, at Naturkraft skal være en helårsattraktion. Når vi så alligevel vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at lukke ned i år, så ligger der flere overvejelser bag. Vi kan forvente et lavt besøgstal i de kommende måneder, og derfor vil vores el- og varmeudgifter blive for store i forhold til indtægterne. Desuden har vi brug for at rumstere i bygningen, så vi kan opgradere formidlingen hen over vinteren, siger Mette Bjerrum Jensen, direktør for Ringkøbing-Skjern Museum.

Fornuftig og realistisk sæson 

Siden Ringkøbing-Skjern Museum overtog driften af Naturkraft i februar, er der drejet på flere håndtag for at optimere driften. Det har båret frugt! Budgettet for 2022 ser ud til at holde, og besøgsstallet er steget med 30 procent i forhold til 2021. De tyske feriegæster har opdaget Naturkraft, og de mange positive anmeldelser viser, at gæsterne er meget tilfredse med deres oplevelser. 

Skoler og grupper kan stadig komme på besøg 

Dørene er dog ikke helt lukkede, for det er stadig muligt for skoler og andre grupper at booke et besøg. Alle kommunens skoler har foruden de faste tilbud også mulighed for at besøge de Grønne Skovnisser på Naturkraft. 

Kommentarer