Erhverv

Nu går arbejdet i gang med helhedsplanen for Skjern og Tarm

Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Efter at Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med lokale kræfter har udarbejdet helhedsplaner i bl.a. Ringkøbing, Videbæk og Stadil-Vedersø & Vedersø Klit samt Kloster er turen nu kommet til Skjern og Tarm – og til ådalen og engene imellem de to byer.

Og i modsætning til helhedsplanarbejdet i de øvrige byer, kommer kommunens planlæggere denne gang ikke til opstartsmødet med et stykke blankt papir. For igennem Nytænk Tarm og Gentænk Skjern har udviklingsforaerne i de to byer allerede samlet et væld af gode idéer, initiativer og projekter – og dem skal helhedsplanen bygge videre på.

– Helhedsplanen skal finde kernen i Det Fælles Visionære for Skjern og Tarm – og bygge videre på alle de mange udviklingsidéer og tanker, der allerede eksisterer i de to byer og i å-dalen og engene imellem dem, siger Anne-Marie Bøgh, planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at netop fordi meget af udviklingsarbejdet i de to byer er forankret i Nytænk Tarm og Gentænk Skjern vil en fælles udviklingsplan kunne understøtte eksisterende ideer og tanker og styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter.

– Samtidig skal helhedsplanen være med til at sætte udviklings­projekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning, forklarer siger Anne-Marie Bøgh. 

Hun tilføjer, at mens mange af delprojekterne i Nytænk Tarm og Gentænk Skjern allerede er blevet implementeret, kræver andre en tilretning eller revision i forhold til nye beslutninger, planer eller forudsætninger.

– Ved at se på Tarm og Skjern samtidig giver det mulighed for finde frem til det unikke og identitetsgivende for hver enkelt by – og på den måde fremstår hver enkelt by stærkere. Det er særligt, at Skjern og Tarm ligger så tæt – det giver mulighed for at skabe endnu mere synergi og flere samarbejder, og ved at definere, hvad det fælles visionære for området er, vil det styrke de strategiske muligheder for at arbejde målrettet med området i forhold til resten af kommunen, forudser Anne-Marie Bøgh.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen blev Viden & Innovation udpeget som særlige stoltheder for Skjern og Tarm området, ligesom Skjern Enge og en evt. kommende naturnationalpark rummer et potentiale for flere turister.

– Det er alt sammen noget, vi vil debattere videre på Kick off-mødet, hvor vi håber at se rigtig mange idérige ildsjæle fra både Skjern og Tarm – og hvor vi håber på stor opbakning fra erhvervet, de forretningsdrivende og handelslivet samt alle de lokale klubber og foreninger, siger Anne-Marie Bøgh.

På mødet, der afholdes den 21. september kl. 18-20 i Tarm Idrætscenter, er alle med andre ord meget velkomne – også byens yngste borgere:

– Helhedsplanen kommer til at tegne omridset af hele områdets fremtid, så vi håber meget, at børnefamilierne også vil tage sig tid til at komme og være med til at bringe deres idéer og ønsker på bordet. Opbakningen fra alle grupper af borgere er vigtig, hvis helhedsplanen skal kunne omfatte alle borgere.

Netop for at sikre, at børnefamilierne har mulighed for at være med, er mødet planlagt til at slutte kl. 20, ligesom der er sørget for sandwiches og gratis børnepasning i hallen.

Program for Kick Off-mødet

17:45                Dørene åbner. Mulighed for at aflevere børn til fælles børnepasning

18:00                Velkomst

18:05                 Præsentation af ambassadørgruppen

18:20                Hvordan bliver en helhedsplan til?

18:35                WORKSHOP – gruppeopgave del I

19:00                PAUSE

19:10                WORKSHOP – gruppeopgave del II

19:35                Præsentation af Idé-Generator

19:45                 Processen fremadrettet

19:50                Afstemning vedr. temaer helhedsplaner kunne indeholde 

Kick off-mødet afholdes i Tarm Idrætscenter, Skovvej 25, Tarm. 

Tilmelding kan ske via hjemmesiden https://helhedsplanskjerntarm.rksk.dk/ eller til Shannie Pedersen på mail: shannie.pedersen@rksk.dk  gerne inden mandag den 20.. september. (For evt. tilmeldinger efter den20.. september ring på telefon: 99 74 11 84.)

Kommentarer