Navnenyt

Ny borgerrådgiver i Ringkøbing-Skjern bliver bindeled mellem borgerne og kommunen

Mia Uldum Lundsberg skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommunes nye borgerrådgiver skal fungere som borgernes stifinder, vejleder, mægler og bisidder i mødet med kommunen.

Hvem er det, man skal have fat i på Rådhuset? Og hvad gør man, hvis man er utilfreds med f.eks. kommunens visitering af støtte, hvis man ikke forstår en afgørelse eller hvis dialogen med sagsbehandleren er gået i hårdknude? 

Dét er nogle af de spørgsmål, Mia Uldum Lundsberg kan hjælpe med at finde svar på.

Hun er startet i den nyoprettede stilling som borgerrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Dermed er hun frem over en slags bindeled mellem kommunens administration og borgerne – for at styrke den gode dialog og borgernes retssikkerhed. 

I arbejdet vil der være et særligt fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på de fire fagområder Handicap og Psykiatri, Børn- og familie, Sundhed og Omsorg samt Beskæftigelse. 

– Ordentlighed ligger i vores DNA, og vi har valgt at oprette en stilling som borgerrådgiver, fordi vi ønsker, at understrege, at Ringkøbing-Skjern Kommune som organisation er til for borgernes skyld, siger borgmester Hans Østergaard og tilføjer: 

– Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgere og kommune. 

Dermed kommer borgerrådgiveren til at fungere som borgernes stifinder, vejleder, mægler og bisidder i mødet med det kommunale system. 

– Her er det afgørende, at borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltninger, hvilket også er baggrunden for, at Mia Uldum Lundsberg er ansat af kommunalbestyrelsen og kommer til at referere direkte til byrådet, forklarer kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen. 

En udstrakt hånd

Borgerrådgiveren skal desuden medvirke til at øge borgernes retssikkerhed bl.a. gennem følgende arbejdsopgaver:

  • Rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen, herunder borgere, der har oplevet udfordringer i deres henvendelse til kommunen
  • Hjælpe kommunen til at højne sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed
  • Føre tilsyn med kommunens administration og udarbejde en årlig rapport til Byrådet

Mia Uldum Lundsberg er uddannet socialrådgiver og kommer fra en stilling i Regionspsykiatrien. Hun har tidligere været ansat i en kommunal forvaltning og har bred erfaring i arbejdet med mennesker, der står i en sårbar situation. 

– Jeg glæder mig meget til at komme i gang og ser borgerrådgiver-funktionen som et enormt godt initiativ. Dét at prioritere et neutralt mellemled, som kan guide borgerne i mødet med kommunen, hjælpe med at få genskabt en god dialog, hvis noget går skævt undervejs, og som samtidig har fokus på at omsætte erfaringerne til læring i organisationen, kan gøre en positiv forskel, siger Mia Uldum Lundsberg. 

Kommentarer