Spjald

Ringkøbing-Skjernmodellen for mindre sygefravær lever op til sit navn; Langtidsrask

Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Virksomheder over hele kommunen mangler arbejdskraft. Samtidig er der stort set ingen ledige. Derfor er det vigtigt at fastholde de medarbejdere, man allerede har i virksomhederne – også når sygdom og privatlivet spænder ben.

Siden 2018 har Ringkøbing-Skjern Kommune tilbudt de lokale virksomheder at blive en del af Langtidsrask, som er et tilbud om forebyggelse af sygefravær. Langtidsrask retter fokus på, hvordan virksomhedernes medarbejdere kan fastholde kontrollen over eget liv, når der opstår udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet. Siden 2018 har projektet vist virkeligt gode resultater. Nu er ordningen netop gjort permanent – og det giver plads til, at endnu flere virksomheder kan benytte sig af tilbuddet: 

– I disse år er det ekstra vigtigt at hjælpe både borgere og virksomheder med at fastholde de gode ansættelsesforhold. Nogle gange slår livet en smutvej, og her har Langtidsrask virkelig vist gode resultater, og derfor er vi glade for nu at kunne tilbyde modellen til endnu flere, siger Lise Juhl Hansen, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Ekstern evaluering

Langtidsrask hjælper med at finde vej til den bedste løsning enten i kommunalt regi, i sundhedsvæsenet eller gennem samtaler med medarbejderen, hvor fokus er på, at den enkelte oplever, at pågældende har teten i sit eget liv.

– Langtidsrask er forebyggelse og sund fornuft. I Ringkøbing Skjern Kommune er vi afhængige af en god og stabil arbejdsstyrke, og derfor skal alle parter – arbejdsgivere, arbejdstagere, organisationer, kommune, sundhedsvæsen – hjælpe hinanden med at passe godt på den. Det gør vi sammen i Langtidsrask, siger Kim Ulv Christensen, fagchef i Beskæftigelse. 

Langtidsrask har under hele projektperioden været tilknyttet konsulenthuset Cabi som ekstern evaluator. I foråret 2022 afleverede Cabi den sidste evalueringsrapport, hvor der samles op på resultater hos virksomhedsejere, ledere, tillidsrepræsentanter, HR-managere og medarbejdere, som har været tilknyttet Langtidsrask. Rapporten viser, at der er mange gode effekter – både på kommunalt niveau, på virksomhedsplan og for de medarbejdere, der har benyttet sig af Langtidsrask.

– Vi ser nogle nye tendenser på arbejdsmarkedet. Med tiden er der kommet et større behov for hjælp og støtte til mentale problematikker, til balancen mellem job og privatliv, og omkring 60 procent af henvendelserne til Langtidsrask handler om psykiske, sociale og familiemæssige udfordringer, siger Christina van Diemen, leder af Langtidsrask.

Det siger medarbejderne

En række medarbejdere, der har været i kontakt med Langtidsrask, er efterfølgende blevet spurgt til deres oplevelser med tilbuddet. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Blandt interview-svarene er der sagt:

“Jeg havde store problemer på hjemmefronten med et nært familiemedlem, der var meget syg og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle henvende mig. Det er meget stressende. Langtidsrask har nærmest været en form for terapi for mig, og de har været gode til at lytte og til at komme med hints ift., hvad jeg kunne gøre. Ikke mindst ift. kontakt til kommunen for at få hjælp.” / Mand fra det private erhvervsliv 

“Jeg har fået hjælp til at tackle ting derhjemme. De er jo ikke psykologer i Langtidsrask, men vi kigger på, hvordan jeg kan håndtere ting fremadrettet. Det er nærmest helt coachende og ikke med et fast facit, men det fungerer rigtig fint. Jeg har haft stress før, men jeg undgår det igen via snakke med Langtidsrask.” / Kvinde fra det offentlige arbejdsmarked

Evalueringsrapporten indeholder desuden seks cases, som peger på de økonomiske gevinster ved Langtidsrask for både virksomheder og kommunen. Dertil skal lægges de menneskelige gevinster, som man ikke kan sætte tal på. De handler blandt andet om øget selvværd, mestring af livet i krisesituationer og et bedre fysisk velvære. 

I rapporten fremgår det desuden, at:

– 10 ud af 11 svarer, at de “i høj grad” er blevet mere opmærksomme på, at der findes en række tilbud, hvor de kan få hjælp ift. daglige udfordringer som eksempelvis fysiske, mentale (psykolog), familiemæssige eller misbrug

– 10 ud af 11 svarer, at de “i høj grad/i nogen grad” har fået større viden om egen trivsel via kontakten til Langtidsrask (6 svarer “i høj grad”)

– 9 ud af 11 svarer, at de “i høj grad/i nogen grad” via Langtidsrask har fået redskaber til at håndtere symptomer som for eksempel ubehag, smerter og stress, så de er mindre begrænsede i, hvad de kan gøre.

– 9 ud af 11 svarer, at de har en oplevelse af “i høj grad/i nogen grad” at fungere bedre såvel i privatlivet som i arbejdslivet på trods af smerter/udfordringer efter samtaleforløbet ved Langtidsrask.

Det siger lederne

Arbejdsgivere, ledere og tillidsrepræsentanter er også blevet spurgt om deres oplevelser med Langtidsrask. Også her er der tilfredshed med tilbuddet, der hjælper medarbejdere:

“Vi oplever, at medarbejderne kan have problemer, som man ikke kan snakke med chefen om. En konstellation som Langtidsrask åbner op for nogle ting, som medarbejderne kan snakke med Langtidsrask om.” siger Steen Larsen, CEO, Landia

“Via Langtidsrask kan vi forebygge, inden skaden er sket! Der kan være brug for at snakke om, hvilke muligheder der findes i offentligt regi – forud for at de evt. bruger muligheder i sundhedsforsikringer, ” siger Thomas Merker, tillidsrepræsentant, VESTAS Ringkøbing.

“Vi har en meget bredspektret medarbejdergruppe med mange forskellige problematikker. Alt muligt lige fra helbredet til noget med privatøkonomien. Og Langtidsrask kan dække hele paletten. Jeg fornemmer klart, at hvis der ikke tages hånd om problemerne, så misser vi nogle muligheder som arbejdsplads.” siger Dan Thomsen, afdelingsleder Genbrug Ringkøbing-Skjern Kommune.

– Citaterne og svarene er et stærkt signal om, at det er en god ide at sikre fokus på forebyggelse af sygefravær for virksomhederne. At det er vigtigt og nemt, at der er let adgang til råd og vejledning om alt det, som kan betyde et benspænd for os alle. Vi vil derfor opfordre til, at de virksomheder i kommunen, som ikke er med i Langtidsrask endnu, tager kontakt med os, siger Christina van Diemen.

Fakta:

  • På www.rksk.dk/langtidsrask kan man se, hvilke virksomheder, der allerede er en del af Langtidsrask. Er man ansat ét af de steder, kan medarbejdere kontakte Langtidsrask for råd og vejledning om det fremtidige arbejde.
  • Virksomhedsejere, ledere, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter kan ringe til Christina van Diemen på tlf. 22179348 for at høre, hvordan virksomheden kan blive en del af tilbuddet Langtidsrask. Alternativ kan man skrive til Langtidsrask på mail: besk-langtidsrask@rksk.dk
  • Det er gratis for virksomhederne og deres ansatte at være en del af Langtidsrask. En enkelt undtagelse er, hvis der er brug for et forløb hos stresscoach.
  • Der gives op til 5 samtaler. Arbejdsgiver og Langtidsrask deles om denne udgift.

Kommentarer