Debat og politik

Sundhed og ældreområde med ”vilde” udfordringer.

Af Vivi Altenburg, Danmarksdemokraterne

Folketingskandidat, Vestjyllands Storkreds

Det danske sundhedsvæsen og ældreomsorgen er i knæ. Vi mangler personale begge steder. Ventelisterne til behandling er lange. Praktiserende læger er pressede, osv. listen med udfordringer er lang og kalder på konkrete løsningsforslag fra kandidater som kender systemerne indefra. Her er bud fra mig som jeg vil arbejde for hvis jeg kommer i Folketinget.

  • Merituddannelse til Sosu-assistenter med mere end to års erfaring og faglig anbefaling
  • Revurdere uddannelsen til sygeplejerske så den matcher fysio- og ergoterapeuter (taxameter)
  • Direkte adgang til fysioterapi uden lægehenvisning vil frigive ca. 730.000 lægekontakter årligt
  • Midlertidige kommunale pladser skal drives efter sundhedsloven – sparer administration og frigør sygeplejersker i kommunerne
  • Krav til almen praksis og apotekerne om dosisdispensering af medicin – frigiver sygeplejersker og assistenter
  • Styrkelse af kommunale sundhedscentre med regionale funktioner
  • Lige adgang til hospitalsbehandling også på kørselsudgifter
  • Sikre ensartede tilbud og kvalitet i alle kommuner – fokus på ulighed i sundhed
  • Hastebehandle autorisations godkendelse af udenlandsk arbejdskraft sammen med praksis
  • Frisætte ansatte og ledere på ældreområdet – reducere krav til skriftlige procedurer og kontrol via tilsyn.

Vi skal have flyttet fokus fra papir og retningslinjer til dialog med ældre, patienterne og medarbejderne. I dag har vi 3 tilsyn på ældreområdet som kommer lige i hælene af hinanden på plejecentrene og de fanger ikke de problemer vi alle med gru har set på TV. Det SKAL vi have ændret.

Jeg har gennem mere end 30 år arbejdet indenfor sektorerne og set hvordan der er bygget ovenpå bureaukratiet igen og igen, det vil jeg gerne være med til at bryde ned, med den erfaring jeg har. Så hvis du også synes at Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap kalder på førstehjælp, så stem personligt på mig hos Danmarksdemokraterne i Vestjyllands Storkreds.

Kommentarer