Samfund

Undersøgelse viser stor tilfredshed med sundhedsplejen

Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvordan oplever familierne kommunens tilbud om sundhedspleje og ergoterapi? Det ville Sundhedsplejen gerne vide og satte derfor en undersøgelse i gang.

Allerede når det viser sig, at der er en ny baby på vej, træder sundhedsplejens tilbud i kraft med det første besøg. Indtil børnene kommer i 0. klasse, er der derudover forskellige tilbud om besøg, undersøgelser og vejledning. Tilbuddene skal hjælpe og vejlede forældrene godt i gang med rollen som mor eller far og sikre, at babyen og de små børn trives og har det godt. Sundhedsplejen har også tilbud om ergoterapi. Den største del af arbejdet i ergoterapien foregår i institutioner og skoler, men cirka 30 gange om året er ergoterapeuterne på besøg i familierne.

Men hvordan oplever familierne det, når sundhedsplejersker og ergoterapeuter kommer ind i hjemmet og hverdagen?

Det ville de gerne vide i Sundhedsplejen og satte derfor en undersøgelse i gang.

Undersøgelsen handler om den del af tilbuddene, som forældrene deltager i – altså frem til og med 0. klasse, selvom sundhedsplejens tilbud rækker helt frem til, at de unge forlader folkeskolen. Tilbuddet om ergoterapi gælder målgruppen 0-17-årige, og i undersøgelsen er der kigget på ergoterapeuternes hjemmebesøg for hele målgruppen. 

2700 familier, som benytter sig af de tre tilbud, er blevet spurgt som led i undersøgelsen. Hele 91 procent siger, at de er tilfredse og meget tilfredse med sundhedsplejens tilbud før fødslen. Det samme siger 90 procent af dem med spæd- og småbørn, mens det gælder 84 procent for forældre med børn i 0. klasse. Der er kun mellem tre og seks procent utilfredse i de tre kategorier.

“Det har været en fantastisk god oplevelse, og vi har været helt trygge ved vores sundhedsplejerske, selvom alt har været nyt og fremmed, som førstegangsforældre. Jeg syntes, at det er en utrolig god service, at vi, i vores kommune, tilbydes et så fyldestgørende tilbud, og kommer godt fra start med de små. Min sundhedsplejerske har været der hver gang, jeg har haft brug for hende i forhold til sparring, og det har været guld værd. Vi siger tak,” lyder det fra en forælder, der har modtaget spæd- og småbørnssundhedspleje.

– Jeg er naturligvis meget glad for, at forældrene tilkendegiver stor tilfredshed med samarbejdet med sundhedsplejersken. Det er det, vi går på arbejde for at give dem hver dag, siger Jette Haislund, leder af Sundhedsplejen, og uddyber:

– Forældrene fortæller, at de bliver hjulpet i rollen som far og mor, og at det er relevante emner, der tages op i besøgene. Generelt er forældrene trygge ved og fortrolige med sundhedsplejersken. Det er en væsentlig forudsætning for det gode samarbejde, og det samme gælder for ergoterapeuterne, som familierne oplever imødekommende, lyttende og forstående. 

Flere fædre på orlov

Den 1. juli 2022 trådte en ny barselsorlov i kraft. Den nye orlov giver fædrene ret til i alt 11 ugers barselsorlov, og i undersøgelsen har der derfor også været et bevidst fokus på at spørge ind til fædrenes oplevelser. To ud af tre siger, at de føler sig inddraget – og som en interessant detalje er det især de fædre, der har været med i samtlige besøg, der føler sig inddraget.  

– Vi vil selvfølgelig også fremover fortsat have fokus på, hvordan vi sikrer en god inddragelse af fædre i besøgene, siger Jette Haislund.

I sundhedsplejen har der de seneste år været stor fokus på at kvalificere tilbuddet på spæd- og småbørnsområdet. Resultatet af det fokus ses i undersøgelsen. Men undersøgelsen bekræfter også, at det er relevant at kigge på bl.a. indhold og tilgængelighed for skolesundhedsplejen i 0.klasse: 

– Forældrene henvender sig til os, når de har et behov. I de situationer har de ofte et ønske og en forventning om en ret hurtig tilbagemelding. Undersøgelsen viser, at det ikke nødvendigvis er det, de oplever i dag, selvom det i høj grad vil være muligt for dem. Vi kan derfor se, at der er behov for, at vi gør mere opmærksom på, at der hver mandag til fredag sidder en sundhedsplejerske klar med råd og vejledning fra klokken 8-10, som alle må ringe til. Passer det dårligt om morgenen, kan man også ringe til Sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland alle ugens syv dage fra klokken 17-19, fortæller Jette Haislund.

Børn med udfordringer 

Børn, der for eksempel har aktivitetsudfordringer eller problemer med sansebearbejdning har ofte brug for en ergoterapeut. Den behandling foregår mest ude på skoler og i institutioner i samarbejde med lærere og pædagoger, men i Ringkøbing-Skjern Kommune kommer ergoterapeuterne i visse tilfælde også på hjemmebesøg.

Undersøgelsen har derfor som nævnt også set på, hvordan familierne oplever den del af tilbuddet, der indeholder hjemmebesøg.

– For os er det vigtigt, at familierne får den hjælp, de skal have, og vi er glade for, at undersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med kontakten med ergoterapeuterne. Familierne oplever, at ergoterapeuterne er imødekommende, lyttende og forstående samtidig med at de også føler sig godt hjulpet, siger Jette Haislund, leder af Sundhedsplejen.

“Jeg kan tale åbent med ergoterapeuten, og hun er imødekommende, når jeg snakker med hende. Hun lytter også til mine behov og kommer med gode forslag til de udfordringer vi har,” siger en forælder, hvis barn har modtaget tilbud fra børneergoterapeuterne. 

– Det betyder selvfølgelig meget, at forældrene oplever sundhedsplejen og ergoterapien som relevant og tilgængelig. Derfor er vi virkelig glade for og stolte af de meget flotte resultater, de har givet os, siger Jette Haislund. 

Kommentarer