Debat og politik

Wermelin: affald skal ikke ende på en losseplads i udlandet

Regeringen vil styrke tilsynet med eksport og import af affald, som er en central del af målet med den politiske aftale om en grøn affaldssektor. ”Dansk affald skal ikke ende på en losseplads i udlandet,” lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. I samme omgang vil regeringen skærpe tilsynet med virksomhedernes håndtering af affald, så flere begynder at sortere mere.

Når vi står ved skraldespanden og sorterer mælkekartonen, kyllingebenet og konservesdåsen, gør vi det, fordi det nytter og gavner vores miljø og klima. For at undgå at affald, der kan genanvendes, ender på et forbrændingsanlæg eller på en losseplads i Sydøstasien, vil miljøminister Lea Wermelin nu styrke tilsynet med eksport af affald til udlandet.

Med aftalen om Klimaplan for en Grøn Affaldssektor i 2020 aftalte regeringen og aftalekredsen at styrke tilsynet med eksport og import af affald samt skærpe tilsynet med de danske virksomheders håndtering af affald.

Derfor skal langt flere lastbiler lastet med affald fremover stoppes og have lasten og papirerne tjekket ved grænseovergange, havne og på landevejene. Viser det sig, at de bryder reglerne, vil de kunne få en bøde. Regeringen lægger op til at styrke tilsynet med import og eksport af affald fra ca. 100 til ca. 1.700 årlige administrative tilsyn og fra ca. 300 til ca. 700 årlige fysiske tilsyn.

– Det er fuldstændig afgørende for mig, at når danskerne lægger kræfter i at sortere deres affald og gøre en grøn forskel ved skraldespanden, så skal de kunne have tillid til, at affaldet ikke bagefter blandes sammen og ender med at gå op i røg eller på en losseplads ude i verden, hvor det forurener til skade for lokalbefolkningen og miljøet. Det har vi desværre set bekymrende eksempler på. Derfor er det nødvendigt, at tilsynet bliver bedre, siger miljøminister Lea Wermelin.

Virksomhederne skal genanvende mere

Samtidig lægger regeringen op til, at tilsynet med virksomheders affaldshåndtering styrkes, så genanvendeligt affald faktisk genanvendes i stedet for at gå op i røg. Det betyder mere fokus på sortering af erhvervsaffald som for eksempel byggeaffald, madaffald og plastikaffald.

Virksomhederne har pligt til at sortere og genanvende deres affald, og det sker i dag i for ringe grad.

Regeringen foreslår, at det bliver Miljøstyrelsen, der står for at udvælge de virksomheder, der skal have tilsyn, at indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og at antallet af tilsyn øges.

– Vi har bedt danskerne om at ændre vaner, og de er allerede i fuld sving med at affaldssortere i deres private hjem. Det er vigtigt, at også virksomhederne bliver bedre til at sortere, så de bidrager til den nødvendige grønne omstilling, siger miljøminister Lea Wermelin.

Det er aftaleparterne bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der tæller Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, som skal forhandle om et styrket affaldstilsyn.

Kommentarer