Debat og politik

Vil du være med til at udvikle kommunens turisme?

Sol, sand og vand ved Vestkysten trækker turister til kommunen. Men hvor og hvordan skal der ellers sættes ind for at sikre bæredygtig turisme? Det debatteres på borgermøde om kommunens turismepolitik den 2. november. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Ny turismepolitik og -handlingsplan skal sætte retning for arbejdet med turisme i Ringkøbing-Skjern Kommune. Alle interesserede inviteres til Borgermøde i Kloster onsdagden 2. nov.

 Har du gode idéer til udvikling af turismen i Naturens Rige, så kom og vær med, når Ringkøbing-Skjern Kommune afholder borgermøde om den nye turismepolitik og -handlingsplan i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i Kloster d. 2. november 2022 kl. 19.00-21.30. 

På mødet vil viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg Søren Elbæk fortælle om den politiske retning for turismen, mens direktør for Destination Vesterhavet, Peer Kristensen, holder et oplæg om turismeudvikling på Vestkysten.

Herudover vil borgere og erhverv få mulighed for at komme med ønsker til hvilken retning turismepolitikken skal tage samt til konkrete indsatser til kommunens kommende turismehandlingsplan. 

I grupper vil deltagerne på borgermødet blive bedt om at debattere og derefter udpege, hvilke seks overordnede emneområder, de mener er de væsentligste at have med i den nye turismepolitik. Herudover vil der være et interaktivt element på dagsordenen, så deltagere opfordres til at medbringe en opladt telefon eller tablet til mødet.

– Med 52 kilometer kystlinje, fjord, å-løb og mange andre attraktioner er turisme en af Ringkøbing-Skjern Kommunes styrkepositioner, og et emne, som mange har en holdning til. Borgermødet giver en mulighed for, at både borgere og erhvervsliv kan få indflydelse på, hvor vi som kommune skal sætte kræfterne ind – og i hvilken retning vi skal bevæge os, siger Søren Elbæk.

Mens alle turismerelaterede emner er til debat på borgermødet, vil ordstyreren samtidig sørge for, at mødet kommer rundt om så mange emner som muligt – og ikke sander til i debat om enkelte emner.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 25. oktober kl. 12.00 via dette link:

rksk.dk/turismepolitik 

FAKTA

Turismepolitikken sætter retningen for, hvordan byrådet, kommunens administration og kommunens samarbejdspartnere hver især arbejder for turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En politik indeholder en vision og nogle målsætninger inden for politikkens område. 

Turismepolitikkens hovedfokus er udvikling af turismeerhvervet, og den hører derfor ind under Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalgets område. Derudover er der en turismehandlingsplan, som indeholder indsatser, som kommunens turismekonsulent og andre skal arbejde videre med. 

Turismepolitikken er dermed den generelle retningssætning for arbejdet, hvor man ser bredt på turismen i kommunen i det lange perspektiv, mens handlingsplanen er opgaver, der forventes undersøgt eller løst indenfor en given periode.

 

 

Kommentarer